ពាក្យសច្ចាប្រណិធានរបស់អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្ត្រ

Screen Shot 2018-05-11 at 6.26.31 pm

ទាញយក៖ ពាក្យសច្ចាប្រណិធានសម្រាប់អ្នក​ប្រកបវិជ្ជាជីវវេជ្ជសាស្ត្រ

ក្រមសីលធម៌ចៅក្រម

Screen Shot 2018-05-11 at 6.18.40 pm

ទាញយក៖ ក្រមសីលធម៌ចៅក្រម

ក្រមសីលធម៌មេធាវី

Screen Shot 2018-05-11 at 6.16.02 pm

ទាញយក៖ ក្រមសីលធម៌មេធាវី

ក្រមសីលធម៌គ្រូបង្រៀន

Screen Shot 2018-05-11 at 6.10.30 pm

ទាញយក៖ ក្រមសីលធម៌គ្រូបង្រៀន

ក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យ

e19e80e19f92e19e9ae19e98e19e9fe19eb8e19e9be19e92e19e98e19f8ce19e82e19f92e19e9ae19ebce19e96e19f81e19e91e19f92e19e99ទាញយក Code of Ethics for Medical Doctor-KH

សៀវភៅណែនាំស្តីពី ក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នក​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត

24831097_1483320578419285_537913897000626938_o

បណ្តាញយុវជនកម្ពុជា (CYN) បានចេញផ្សាយ សៀវភៅណែនាំស្តីពី “ក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិត” ។ សៀវភៅណែនាំនេះត្រូវបានស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងដោយ លោក ប៉ា ចន្ទរឿន។​គោលបំណងនៃសៀវភៅនេះគឺដើម្បី (១) ធ្វើជាឯកសារពិគ្រោះសម្រាប់បង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ អ៊ិនធឺណិត;
(២) លើកកម្ពស់សេរីភាពនៃបញ្ចេញមតិប្រកបដោយការគោរព និងការទទួលខុសត្រូវ ជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត;
(៣) កាត់បន្ថយការប្រឈម, សកម្មភាពអសីលធម៌ និងការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជា។

សៀវភៅណែនាំស្តីពីក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះ ត្រូវបានចងក្រងឡើងក្នុងទម្រង់សាមញ្ញ ជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើ និងមិនត្រូវធ្វើក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលយល់ដល់អ្នកអានគ្រប់កម្រិតជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតនៅកម្ពុជា។

សៀវភៅណែនាំនេះ នឹងត្រូវចែកជូនដោយឥតគិតថ្លៃក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់សមាគមបណ្តាញយុវជនកម្ពុជា។ លោក លោកស្រី ដែលចង់បានជាសៀវភៅ សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យសមាគបណ្តាញយុវជនកម្ពុជា តាមរយៈអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ៤៣ D, ផ្លូវ៣៧១, សង្កាត់អូរបែកក្អម, សង្កាត់ទឹកថ្លា, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ។

សូមទាញយកសៀវភៅណែនាំជាភាសារខ្មែរទម្រង់pdf តាមរយៈដំណរភ្ជាប់នេះ៖ https://goo.gl/JGRD2w

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសៀវភៅណែនាំនេះ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១៧ ៩៩០ ៦៨៩ និង០១៦ ៩៣០ ៥៨៨។

Cambodian Youth Network (CYN) is publishing a handbook on “Internet Code of Ethics”. This handbook was developed as a guide for serving as a document to inform internet users about internet ethics, promote freedom of expression with respect and responsibility especially with the internet users and reduce an unethical and illegal behaviour among some internet users in Cambodia. The handbook on Internet Code of Ethics is developed in simple form to make it easier for readers of all level, especially the internet users in Cambodia.

Download full handbook in Khmer: https://goo.gl/JGRD2w

An Interview on Basic Principles for Ethical Living

 

Ethical foundation

 

*Courtesy of Radio Australia in Khmer